ห้องประชุม และพื้นที่สำนักงานชั่วคราว

ห้องประชุมของประเทศไทยมีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในทุกเมืองไมซ์ มีขนาดของพื้นที่จัดงานให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละงานอย่างลงตัวและเหมาะสม พร้อมด้วยบริการอันอ่อนน้อมตามวิถีไทย ซึ่งพร้อมจะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักทั่วโลก

พันธมิตรหลัก

ผู้สนับสนุน